Kan du tenkje deg å flytte til Årdal?

Me ynskjer kontakt med deg som er i tenkeboksen om å flytte til Årdal. Du er anten ein potensiell heimflyttar, ein mogleg tilflyttar eller rett og slett berre nysgjerrig på kva me har å tilby deg innan jobb og fritid i teknologibygda vår. Me vil gjerne høyre frå dykk alle saman!

Fyll ut det korte skjemaet og bidra til å gje oss litt informasjon om kva som skal til for at nettopp du skal velje å flytte til Årdal kommune.

Har du allereie flytta til Årdal og er aktiv jobbsøkjar? Då ynskjer me gjerne å høyre frå deg òg.

Ynskjer du å flytte til Årdal?
1. Kvar kjem du frå?
2. Om du er oppvaksen i Årdal, kvifor valde du å flytte frå kommunen?
3. Kan du tenkje deg å flytte til Årdal i framtida? *
7. Kva skal til for at du vel å flytte til Årdal? *
Mogleg to tick off fleire boksar
Privacy *
Desse opplysingane vil bli brukt av tilflyttarkontoret til Årdal kommune for å kartlegge kven som ynskjer å flytte til Årdal og kva utdanningar og arbeidserfaringar vedkommande har. Informasjonen vil ikkje bli delt med utanforståande, og du kan til einkvar tid be om at opplysingane blir sletta.

Did you know that.......

Årdal municipality ranks as number 5 in the country on competence, both in
form of skilled and high education (NHO.no)

Årdalsguiden 2022/23

This guide gives you a full overview of Årdal and its surroundings and what is on offer, such as local trips and hikes, services, shops, events and meeting spots.

Read more online here