Foto: Hans Smedegård

Foto: Hans Smedegård

Bu i Årdal

Her er ei oversikt over kva som ligg ute på bustadmarknaden i Årdal. Dersom du er på utkikk etter å leige bustadar i Årdal, ta kontakt med tilflyttarkontoret som kan hjelpe deg med å få ei oversikt over ledige bustadar til leige.

Kjøp av bustad i Årdal
Lokale eigedomsmeklarar i Årdal for kjøp av bustad:
garanti_logo
aktiv_logo
Visste du at…..

Årdal er ein nasjonalparkkommune

Årdalsguiden 2022/23

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her