Arbeidsmarknad og næringsliv

Årdal kommune sitt tilflyttarkontor arbeidar for å leggje til rette for at familiar og enkeltpersonar skal lettare velje å busetje seg i Årdal, og me ynskjer å hjelpe lokale bedrifter med å finne arbeid til tilsette sine partnarar. Ved å samarbeide tett med lokale bedrifter og NAV Årdal kan me vere til hjelp med å kople partnarar/ektefeller til ledige stillingar i næringslivet. I tillegg er me opptekne av å skape bli-lyst ved å hjelpe tilflyttarar med å bli del av sosiale nettverk, bli kjent med Årdal, skaffe seg bustadar og mykje meir.

Har dykk nye tilsette som er tilflyttarar til Årdal vil me gjerne komme i kontakt med dei for å ynskje dei velkomne, og samstundes leggje til rette for at heile familien eller enkeltpersonar får god oppfølging og trivast.

Ta gjerne kontakt dersom dykk saknar noko, har spørsmål eller ynskjer å tipse om ledige stillingar.

Ledige stillingar
Her finn du ei oversikt over ledige stillingar i Årdal. Følg oss i tillegg på sida vår på Facebook for eventuelle stillingar som blir lyste ut utanfor portalane nedanfor:

Arbeid til sambuar/ektefelle

Har du fått jobb i Årdal men har ein partnar som er på utkikk etter ledige stillingar? Årdal ligg sentralt plassert mellom Vang i Innlandet, Lærdal og Sogndal og har korte pendlarvegar. På Framtidsfylket kan de og fylgje med på ledige stillingar i nabokommunane. Er dykk på utkikk etter arbeid til ektefelle eller sambuar, ta gjerne kontakt med tilflyttarkontoret som kan bidra med å kople kandidatar til lokale bedrifter.

Næringsutvikling

Har du innovasjonslyst, eller kan du tenkje deg å arbeide i eit kontorlandskap? Årdal kommune ved Årdal Utvikling gjev gründerhjelp til gode forretningsidear, og det er moglegheitar for å leige kontor i eit felleskap i lokale næringslivsbygg. Ta kontakt for meir informasjon. Finn meir informasjon om kontorfellesskap her.

Oversikt over bedrifter i Årdal

Bygg og anlegg

BedriftsnavnNæring (detaljert)
KLEIVEN SOGN ASOppføring av bygninger
OLAV O. HÆREID ASGrunnarbeid
SUNDE RESIRK ASSortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
ÅRDAL BLIKKENSLAGERSERVICE ASBlikkenslagerarbeid
HYDRO ENERGI ASProduksjon av elektrisitet fra vannkraft
ÅRDAL ENERGI NETT ASDistribusjon av elektrisitet
ELEKTROMONTASJE ASElektrisk installasjonsarbeid
ÅRDAL RØR & SANITÆR ASRørleggerarbeid
ÅRDAL BOLIGBYGGELAG A/LBoligbyggelag
BYGGMESTER RUNE VIKØREN ASOppføring av bygninger
ÅRDAL BYGGSERVICE ASOppføring av bygninger
ÅRDAL KOMMUNE RENOVASJONSVERKETInnsamling av ikke-farlig avfall
VLS MASKIN ASGrunnarbeid
ÅRDAL KRAFTLAG ASHandel med elektrisitet
SKJERVEN ASGrunnarbeid
ÅRDAL KOMMUNE VEG, ANLEGG OGBygging av veier og motorveier
FREDHEIM ENTREPENØR ASGrunnarbeid
BLIKKHJØRNET ASBlikkenslagerarbeid
KENVENT ASVentilasjonsarbeid
T.N BYGG ASOppføring av bygninger
ÅRDAL KOMMUNE VANNFORSYNINGUttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
RØR OG HANDVERK TENESTER ASRørleggerarbeid
ÅRDAL KOMMUNE AVLØPSANLEGGOppsamling og behandling av avløpsvann
SEIMSDAL KRAFT ASProduksjon av elektrisitet fra vannkraft

Helse og sosialtenester

BedriftsnavnNæring (detaljert)
ÅRDAL KOMMUNE HEIMETENESTENEHjemmehjelp
ÅRDAL SJUKEHEIMSomatiske sykehjem
ÅRDAL KOMMUNE BU- OG MILJØTENESTABofellesskap for psykisk utviklingshemmede
SEIMSDAL SJUKEHEIMSomatiske sykehjem
INDRE SOGN ASVO ASVarig tilrettelagt arbeid
TRYGG 24 ASAnnen forebyggende helsetjeneste
ÅRDAL KOMMUNE HEIMETENESTER FORHjemmehjelp
URAVEGEN BARNEHAGEBarnehager
ÅRDAL LEGEKONTORAllmenn legetjeneste
VE BARNEHAGEBarnehager
EINEHAUGEN BARNEHAGEBarnehager
ÅRDAL KOMMUNE BU- OG MILJØTENESTABofellesskap for psykisk utviklingshemmede
HAUGANE BARNEHAGEBarnehager
ÅRDALSTANGEN BARNEHAGEBarnehager
ÅRDAL KOMMUNE PSYKISK HELSEVERNAnnen forebyggende helsetjeneste
ØVRE ÅRDAL SFOSkolefritidsordninger
FARNES BARNEHAGEBarnehager
ÅRDALSTANGEN SFOSkolefritidsordninger
ECURA BO OG HABILITERING ASAndre helsetjenester
ÅRDAL KOMMUNE KORTTIDSPLASS ÅBOSomatiske sykehjem
ÅRDAL KOMMUNE BARNEVERNETBarneverntjenester
NAV ÅRDALKommunale sosialkontortjenester
ÅRDAL KOMMUNE HELSESJUKEPLEIARHelsestasjons- og skolehelsetjeneste
ÅRDAL TANNKLINIKKTannhelsetjenester
ÅRDAL KOMMUNE BARNEAVLASTNINGAvlastningsboliger/-institusjoner
ÅRDAL KOMMUNE FYSIOTERAPIFysioterapitjeneste
ÅRDAL KOMMUNE FRITIDSTILTAKDagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede
FRIVILLIGSENTRALEN I ÅRDALAndre sosialtjenester uten botilbud
ÅRDAL KOMMUNE FRITIDSKLUBBENFritidsklubber for barn og ungdom

Industri og bergverk

BedriftsnavnNæring (detaljert)
HYDRO ALUMINIUM ASProduksjon av primæraluminium
NORSUN ASProduksjon av andre uorganiske kjemikalier
HMR HYDEQ ASReparasjon av maskiner
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICESReparasjon av maskiner
IMPEC ASProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
TYA BAKERI ASProduksjon av brød og ferske konditorvarer
ISOFLEX ASProduksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
PRINTFARM ASTrykking ellers
NORSK HYDROProduksjon av primæraluminium
HAMO BETONG ASProduksjon av ferdigblandet betong
AARDAL ASProduksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
RYFOSS BETONG ASProduksjon av ferdigblandet betong

Finans, teknisk og forretning

BedriftsnavnNæring (detaljert)
ÅRDAL KOMMUNE FORVALTNING DRIFT OGAndre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
ALLIANCEPLUS ASRengjøring av bygninger
ÅRDALSNETT ASKabelbasert telekommunikasjon
SOGN SPAREBANKBankvirksomhet ellers
AGNITIO ASKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
PARATA ASRegnskap og bokføring
NUNDAL CONSULT ASByggeteknisk konsulentvirksomhet
PORTEN ASNyhetsbyråer
ØKONOMISERVICE ASRegnskap og bokføring
NORCONSULT ASByggeteknisk konsulentvirksomhet
SITEP ASAnnen teknisk konsulentvirksomhet
PROSESS-ELEKTRO ASAnnen teknisk konsulentvirksomhet
VESTLAND FYLKESKOMMUNE DRIFTSOMRÅDEAndre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
ÅRDAL KOMMUNE MILJØ, PARK OGBeplantning av hager og parkanlegg
ÅRDAL KOMMUNALE KINOFilmframvisning
SOGN SPAREBANK EIGEDOMSMEKLING ASEiendomsmegling
SOGN SPAREBANKBankvirksomhet ellers
ÅRDAL UTVIKLINGBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AS SOGNINGEN/SOGNS AVISUtgivelse av aviser
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANEBankvirksomhet ellers
FJELLVEGEN ÅRDAL-LUSTER SAEiendomsforvaltning
ADUNDAS DESIGN ASGrafisk og visuell kommunikasjonsdesign
LEGAL EIGEDOM ÅRDAL ASKjøp og salg av egen fast eiendom
BERGE EIGEDOM ASUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
EMM ASBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
TEGNESERVICE LINDE ASAnnen teknisk konsulentvirksomhet
ARKITEKTKONTORET ERLING HAUGEN ASArkitekttjenester vedrørende byggverk
ÅRDAL REINHALDSSERVICE ASUtvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring

Off adm. forsvar og sosialfors

BedriftsnavnNæring (detaljert)
ÅRDAL KOMMUNEGenerell offentlig administrasjon
ÅRDAL KOMMUNE STØTTESTABGenerell offentlig administrasjon
ÅRDAL LENSMANNSKONTORPoliti- og påtalemyndighet
NAV ÅRDALTrygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
ÅRDAL KOMMUNE BU- OG MILJØTENESTAOffentlig administrasjon tilknyttet helse og omsorg
ÅRDAL KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKEOffentlig administrasjon
ÅRDAL KOMMUNE ELDREOMSORGOffentlig administrasjon tilknyttet helse og omsorg
ÅRDAL KOMMUNE BRANNVERNBrannvern

Overnatting og servering

BedriftsnavnNæring (detaljert)
KLINGENBERG HOTELL ASDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
UTLA KAFE OG BARDrift av restauranter og kafeer
VEEKIOSKEN ASSal av kald og varm mat, is, drikkevarer og kioskvarer
ÅRDAL CATERING ASCateringvirksomhet
SVALHEIM GARD ASDrift av vandrerhjem
SKOGADALSBØEN ASDrift av vandrerhjem
MAMA MIA RESTAURANT ASDrift av restauranter og kafeer
SITLA HOTELL ASDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
TYA BAKERI OG KAFESal av bakst, matservering, kaffe og lokalprodusert bryggeriøl.
TYA BARLokalt handverksøl og matservering.
SAMHOLDPub og rockescene

Private tenester

BedriftsnavnNæring (detaljert)
STIFTINGA UTLADALEN NATURHUSDrift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
FRISØRSTOVA ASFrisering og annen skjønnhetspleie
ÅRDAL KYRKJELEGE FELLESRÅDReligiøse organisasjoner
ÅRDAL KOMMUNE BIBLIOTEKETDrift av folkebiblioteker
LINK BINGO ASLotteri og totalisatorspill
SOGN OPPLÆRINGSKONTORYrkessammenslutninger
STUDIO S FRISØR ASFrisering og annen skjønnhetspleie
VRIOMSVEISEN FRISØRSALONGFrisering og annen skjønnhetspleie
DEN NORSKE KIRKE I ÅRDALReligiøse organisasjoner

Undervisning

BedriftsnavnNæring (detaljert)
FARNES SKULEOrdinær grunnskoleundervisning
TANGEN SKULEOrdinær grunnskoleundervisning
ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULEVideregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
STYRKA BARNEHAGETILBODKompetansesentra og annen spesialundervisning
ÅRDAL KOMMUNE MUSIKK- OGKommunal kulturskoleundervisning
ÅRDAL KOMMUNE VAKSENOPPLÆRINGAVoksenopplæringssentre
ÅRDAL KOMMUNE PEDAGOGISKPedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
SHAPER ASUndervisning innen idrett og rekreasjon

Varehandel, transport og lager

BedriftsnavnNæring (detaljert)
ANDERSEN ASButikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
COOP NORDVEST SAButikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
TIDE BUSS ASRutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
INDRESOGNBIL ASDetaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
KIWI AVD 058 ØVRE ÅRDALButikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
KIWI AVD 045 ÅRDALSTANGENButikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
BUNNPRIS ÅRDALButikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
REMA 1000 ÅRDALSTANGENButikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
TRUCKNOR SOGN OG FJORDANE ASVedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
SMEDEGÅRD LARS TRANSPORT ASGodstransport på vei
VEE BENSIN & BILREKVISITA ASDetaljhandel med drivstoff til motorvogner
ÅRDAL MØBEL ASButikkhandel med møbler
SPORTSHUSETButikkhandel med sportsutstyr
E.A. SMITH ASButikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
ÅRDAL TAXIDrosjebiltransport
VITUSAPOTEK ÅRDALButikkhandel med apotekvarer
VINMONOPOLET ASButikkhandel med vin og brennevin
CYOU ÅRDALButikkhandel med klær
BUDSERVICE MONIKA HOFF ASAndre post- og budtjenester
ÅRDAL GODS OG SPEDISJON ASGodstransport på vei
TESS NORD ASEngroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
TISKÛ ÅRDAL ASButikkhandel med klær
NILLE ASButikkhandel med bredt vareutvalg ellers
ÅRDAL OPTIKK ASButikkhandel med optiske artikler
JÅLEBROKI ASButikkhandel med klær
OLAV LERUM TAXIDrosjebiltransport
SOGN KONTORSENTERLeverandør av interiør, kopi/print, Apple, kasse/postbehandling og rekvisita til bedrifter og offentlege miljø
GAVERIET ASButikkhandel med gull- og sølvvarer
TANGEN SPORT ASButikkhandel med sportsutstyr
SOGNEFJORD HAVNESERVICE ASInnenriks sjøfart med gods

Visste du at…..

Årdal kommune er rangert som nr 5 i heile landet på kompetanse, både i
form av faglærde og høgare utdanning (NHO.no)

Årdalsguiden 2021/22

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her