Me har jobb til deg!

Det er eit sunnheitsteikn og me er veldig glade for at industri og næringsliv går så godt i Årdal, men me treng fleire folk. Ei fersk undersøking tilflyttarkontoret har gjort i samarbeid med Årdal Næringssamskipnad viser at Årdal har eit stort behov for kompetanserekruttering no og i framtida.

Nedanfor ser du ei oversikt over noko av kompetansebehovet. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om det er arbeid til deg og din kompetanse!

• Sivilingeniør innan vatn og avløp
• VVS-ingeniør
• Sivilingeniør innan geoteknikk
• Industrirådgjevar
• Arealplanleggjar
• Tømrar
• Snekkar
• Røyrleggjar
• Industrioperatør
• Serviceteknikarar innan elektro
• Serviceteknikarar innan kjøling
• Serviceteknikarar innan ventilasjon og røyr

• Solcellemontørar
• Elektroinstallatør
• Platearbeidar
• Mekanisk ingeniør
• Mekanikar
• Industrimekanikar
• Landbruksmekanikar
• Bilmekanikar
• Produksjonsplanleggjar
• Logistikk, lager og forsyning
• Helsefagarbeidar
• Sjukepleiar og legar

Arbeidsmarknad og næringsliv

Årdal kommune sitt tilflyttarkontor arbeidar for å leggje til rette for at familiar og enkeltpersonar skal lettare velje å busetje seg i Årdal, og me ynskjer å hjelpe lokale bedrifter med å finne arbeid til tilsette sine partnarar. Ved å samarbeide tett med lokale bedrifter og NAV Årdal kan me vere til hjelp med å kople partnarar/ektefeller til ledige stillingar i næringslivet. I tillegg er me opptekne av å skape bli-lyst ved å hjelpe tilflyttarar med å bli del av sosiale nettverk, bli kjent med Årdal, skaffe seg bustadar og mykje meir.

Har dykk nye tilsette som er tilflyttarar til Årdal vil me gjerne komme i kontakt med dei for å ynskje dei velkomne, og samstundes leggje til rette for at heile familien eller enkeltpersonar får god oppfølging og trivast.

Ta gjerne kontakt dersom dykk saknar noko, har spørsmål eller ynskjer å tipse om ledige stillingar.

Ledige stillingar
Her finn du ei oversikt over ledige stillingar i Årdal. Følg oss i tillegg på sida vår på Facebook for eventuelle stillingar som blir lyste ut utanfor portalane nedanfor:

Arbeid til sambuar/ektefelle

Har du fått jobb i Årdal men har ein partnar som er på utkikk etter ledige stillingar? Årdal ligg sentralt plassert mellom Vang i Innlandet, Lærdal og Sogndal og har korte pendlarvegar. På Framtidsfylket kan de og fylgje med på ledige stillingar i nabokommunane. Er dykk på utkikk etter arbeid til ektefelle eller sambuar, ta gjerne kontakt med tilflyttarkontoret som kan bidra med å kople kandidatar til lokale bedrifter.

Næringsutvikling

Har du innovasjonslyst, eller kan du tenkje deg å arbeide i eit kontorlandskap? Årdal kommune ved Årdal Utvikling gjev gründerhjelp til gode forretningsidear, og det er moglegheitar for å leige kontor i eit felleskap i lokale næringslivsbygg. Ta kontakt for meir informasjon. Finn meir informasjon om kontorfellesskap her.

Visste du at…..

Årdal kommune er rangert som nr 5 i heile landet på kompetanse, både i
form av faglærde og høgare utdanning (NHO.no)

Årdalsguiden 2022/23

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her