Me har jobb til deg!

Det er eit sunnheitsteikn og me er veldig glade for at industrien går så godt i Årdal, men me treng fleire folk. Ei fersk undersøking tilflyttarkontoret har gjort i samarbeid med Årdal Næringssamskipnad viser at industrien samla sett har opp mot 50–60 stillingar ledig. Dei to største bedriftene våre, Norsun og Hydro, treng minimum 40 mann. Vidare kan me ramsa opp bedrifter som Caverion, Bluetec Vest, HMR Hydeq, Impec og Bilfinger som alle treng fleire folk. At me har over 60 ledige stillingar i industrien er me ikkje i tvil om.

Nedanfor er ei oversikt over nokre av dei ledige stillingane hos bedrifter i Årdal for tida:

• Sivilingeniør innan vatn og avløp
• VVS-ingeniør
• Sivilingeniør innan geoteknikk
• Industrirådgjevar
• Arealplanleggjar
• Tømrar
• Snekkar
• Røyrleggjar
• Industrioperatør
• Serviceteknikarar innan elektro
• Serviceteknikarar innan kjøling
• Serviceteknikarar innan ventilasjon og røyr

• Solcellemontørar
• Elektroinstallatør
• Platearbeidar
• Mekanisk ingeniør
• Mekanikar
• Industrimekanikar
• Landbruksmekanikar
• Bilmekanikar
• Produksjonsplanleggjar
• Logistikk, lager og forsyning
• Helsefagarbeidar
• Sjukepleiar

Arbeidsmarknad og næringsliv

Årdal kommune sitt tilflyttarkontor arbeidar for å leggje til rette for at familiar og enkeltpersonar skal lettare velje å busetje seg i Årdal, og me ynskjer å hjelpe lokale bedrifter med å finne arbeid til tilsette sine partnarar. Ved å samarbeide tett med lokale bedrifter og NAV Årdal kan me vere til hjelp med å kople partnarar/ektefeller til ledige stillingar i næringslivet. I tillegg er me opptekne av å skape bli-lyst ved å hjelpe tilflyttarar med å bli del av sosiale nettverk, bli kjent med Årdal, skaffe seg bustadar og mykje meir.

Har dykk nye tilsette som er tilflyttarar til Årdal vil me gjerne komme i kontakt med dei for å ynskje dei velkomne, og samstundes leggje til rette for at heile familien eller enkeltpersonar får god oppfølging og trivast.

Ta gjerne kontakt dersom dykk saknar noko, har spørsmål eller ynskjer å tipse om ledige stillingar.

Ledige stillingar
Her finn du ei oversikt over ledige stillingar i Årdal. Følg oss i tillegg på sida vår på Facebook for eventuelle stillingar som blir lyste ut utanfor portalane nedanfor:

Arbeid til sambuar/ektefelle

Har du fått jobb i Årdal men har ein partnar som er på utkikk etter ledige stillingar? Årdal ligg sentralt plassert mellom Vang i Innlandet, Lærdal og Sogndal og har korte pendlarvegar. På Framtidsfylket kan de og fylgje med på ledige stillingar i nabokommunane. Er dykk på utkikk etter arbeid til ektefelle eller sambuar, ta gjerne kontakt med tilflyttarkontoret som kan bidra med å kople kandidatar til lokale bedrifter.

Næringsutvikling

Har du innovasjonslyst, eller kan du tenkje deg å arbeide i eit kontorlandskap? Årdal kommune ved Årdal Utvikling gjev gründerhjelp til gode forretningsidear, og det er moglegheitar for å leige kontor i eit felleskap i lokale næringslivsbygg. Ta kontakt for meir informasjon. Finn meir informasjon om kontorfellesskap her.

Visste du at…..

Årdal kommune er rangert som nr 5 i heile landet på kompetanse, både i
form av faglærde og høgare utdanning (NHO.no)

Årdalsguiden 2022/23

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her