Kan du tenkje deg å flytte til Årdal?

Me ynskjer kontakt med deg som er i tenkeboksen om å flytte til Årdal. Du er anten ein potensiell heimflyttar, ein mogleg tilflyttar eller rett og slett berre nysgjerrig på kva me har å tilby deg innan jobb og fritid i teknologibygda vår. Me vil gjerne høyre frå dykk alle saman!

Fyll ut det korte skjemaet og bidra til å gje oss litt informasjon om kva som skal til for at nettopp du skal velje å flytte til Årdal kommune.

Har du allereie flytta til Årdal og er aktiv jobbsøkjar? Då ynskjer me gjerne å høyre frå deg òg.

Ynskjer du å flytte til Årdal?
1. Kvar kjem du frå?
2. Om du er oppvaksen i Årdal, kvifor valde du å flytte frå kommunen?
3. Kan du tenkje deg å flytte til Årdal i framtida? *
7. Kva skal til for at du vel å flytte til Årdal? *
Mogleg å krysse av fleire boksar
Personvern *
Desse opplysingane vil bli brukt av tilflyttarkontoret til Årdal kommune for å kartlegge kven som ynskjer å flytte til Årdal og kva utdanningar og arbeidserfaringar vedkommande har. Informasjonen vil ikkje bli delt med utanforståande, og du kan til einkvar tid be om at opplysingane blir sletta.

Visste du at…..

Årdal kommune rangera som nr 5 i heile landet på kompetanse, både i
form av faglærde og høgare utdanning (NHO.no)

Årdalsguiden 2022/23

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her