Foto: Marita Opheim

10 gode grunnar til å velje Årdal

  • Topptur etter jobb? Ja takk!
  • Korte avstandar til barnehagar, skular, jobb og fritidstilbod.
  • Jotunheimen nasjonalpark som næraste nabo.
  • Aktive miljø innan idrett og friluftsliv, musikk og frivillige organisasjonar.
  • Spanande og innovativt teknologimiljø.
  • Gunstige prisar på bustadar.
  • Plassert midt mellom Bergen, Trondheim og Oslo.
  • Sterkt lokalt engasjement og dugnadsand.
  • Internasjonale arbeidsmiljø.
  • Gründerspire? Gode idear får god støtte frå dyktige hjelpeapparat.
Visste du at…..
SITEP i Årdal er med på å forme den industrielle framtida
i regionen gjennom å auke samarbeidet mellom næringslivet,
skulane, universiteta og andre forskingsmiljø

Årdalsguiden 2022/23

I denne guiden får du full oversikt over nærområda i Årdal og omegn og kva ulike tilbod som fins. Her finn du eit utval av lokale turar, servicetilbod, arrangement og møtestadar.

Les den online her